Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
28/08/2020

 

   Chiều ngày 24-8, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách trong 03 năm (2021-2023). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây và hơn 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Tập huấn hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách trong 03 năm (2021-2023) phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn phát sinh và kết quả thực hiện sử dụng ngân sách năm 2020 đặc biệt phải dựa trên căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách. Sau khi cân đối giữa nhu cầu và nguồn kinh phí tăng thêm, nếu thiếu nguồn, ngân sách từ cấp trên sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho từng địa phương theo quy định.

Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm (2021-2023) được giao các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán ngân sách để chi theo chế độ quy định và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị, trường học cần chủ động sắp xếp kế hoạch thu chi ngân sách, lập dự toán ngân sách đảm bảo chính xác, ưu tiên chi các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ. Trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách không đúng chính sách, chế độ, nhất là liên quan đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo,...cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ được thực hiện đúng và có hiệu quả. Cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý ngân sách nhà nước”.

 

                                                                     Kim Lan

Liên kết Liên kết