Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018
08/10/2018

Chiều ngày 04/10/2018, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang kết hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018 cho gần 100 hộ kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị,các hộ kinh doanh chế biến thực phẩm đã được nghe giới thiệu các nội dung củaLuật An toàn thực phẩm gồm 11 Chương với 72 Điều quy định rõ về quyền và nghĩavụ của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất kinh doanhthực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặnvà khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, thông tin, giáo dục truyền thông về antoàn thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Những hànhvi bị cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra, cácđại biểu còn được nghe triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này có13 Chương với 44 Điều quy định rõ về các thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục đăngkí công bố sản phẩm, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toànthực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sửdụng phụ gia thực phẩm, cách thức truy xuất nguồn gốc thực phẩm và việc phâncông trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm./.

 

                                               Tin,ảnh: Kim Lan


Liên kết Liên kết