Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
20/07/2020

 

Sáng ngày 16-7, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Quyền Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Ngô Văn Tú - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí Bí thư các chi - đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Thảo luận văn kiện Đại hội Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tú đã thông tin sơ lược về bố cục, nội dung dự thảo văn kiện và gợi ý nội dung đóng góp, trong đó, nhấn mạnh thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, dự báo khó khăn, đúc kết bài học kinh nghiệm, mục tiêu, giải pháp…

Các đại biểu đã chia tổ ra để thảo luận các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội thứ 13 của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12.

 Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, đại hội tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã lãnh đạo các chi - đảng bộ tổ chức thảo luận các văn kiện Đại hội phải kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả. Nêu rõ các mục tiêu, chủ trương, định hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

  Các đại biểu đã đóng góp những nội dung cần thiết để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Đã có  các ý kiến đóng góp về tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và cần có cơ chế chặt chẽ hơn trong phương hướng đổi mới giáo dục - đào tạo cần xem xét để có sự phát triển đồng đều.

 Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Mai Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện theo quy định. Ông cũng yêu cầu các cấp chi - đảng bộ cơ sở tiếp tục định hướng dư luận xã hội trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

 

                                                     Kim Lan

Liên kết Liên kết