Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
17/10/2017

Chiều ngày 12/10/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên toàn địa bàn huyện. 

Dự hộinghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cácđồng chí là thành viên hội đồng giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo 13 xã, thịtrấn trong toàn huyện.

Trong 3 nămqua, huyện Gò Công Tây tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáođược duy trì thường xuyên nên ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân có chuyển biến tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoànthành nhiệm vụ chính trị ở các ấp, các ngành. Việc tiếp công dân từ huyện đếnxã được tổ chức thực hiện thường xuyên; những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,tố cáo của người dân đều được xem xét, giải quyết đúng theo trình tự, thủ tục,quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai lịch tiếp côngdân định kỳ của lãnh đạo các cấp tại trụ sở tiếp công dân theo quy định nêntoàn huyện không phát sinh khiếu kiện nhiều. Trong 3 năm nay, huyện đã tiếp1.325 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhận được 491đơn; theo thẩm quyền giải quyết đến nay toàn huyện đã thụ lý 408 đơn; việc tiếpcông dân tại các cơ quan đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tạođiều kiện thuận lợi cho công dân nghiên cứu, liên hệ khi có yêu cầu; việc tiếpnhận và xử lí đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và việc phân loại,chuyển đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được tiếnhành chặt chẽ đúng theo trình tự.

Hội nghị đãbiểu dương khen thưởng 8 cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong côngtác tuyên truyền giáo dục pháp luật thực hiện tốt Luật Tiếp công dân thời gianqua./.  

 

                                                         Tin, ảnh Kim Lan - Quốc Nhậm

Liên kết Liên kết