Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
03/07/2020

 

Chiều ngày 01-7, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm công tác xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Huệ - đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Đồng - đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Quyền Bí thư Huyện ủy và đại diện bí thư các chi – đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.​

 

Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng

Toàn huyện Gò Công Tây có 1.953 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể là 57, cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước là 85, cán bộ, công chức xã, thị trấn là 489, viên chức khối sự nghiệp là 1.322. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, công tác tư tưởng, lý luận được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện tốt. Huyện đã triển khai thực hiện  các nội dung về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 đã đề ra. Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 12, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được nâng lên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao qua từng năm đều hoàn thành tốt, nổi bật nhất là kết quả trong xây dựng nông thôn mới, kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt tỷ lệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, chăm lo tốt cho đời sống, nhà ở cho các hộ nghèo…

 Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

 Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Ủy ban Kiểm tra Đảng của huyện thực hiện nghiêm chỉnh. Trong đó đã kiểm tra 140/214 tổ chức Đảng, nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành và thực hiện quy định về những điều Đảng viên không được làm. Đã tiến hành giám sát 130 tổ chức Đảng, 125 đảng viên, nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng…Qua giám sát nhìn chung cơ bản thực hiện tốt các nội dung quy định. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 13/25 đảng viên, giảm 12 đảng viên so với cùng kỳ, nội dung vi phạm chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm,….

 Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã đánh giá cao về những kết quả đạt được về công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ qua. Toàn Đảng bộ đã quan tâm, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ của cấp ủy. Quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế nhất định như: Việc tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên; công tác giải quyết ở cơ sở chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra, giám sát chưa tốt. Cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tạo sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Tăng cường nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin như đơn tố cáo, phản ánh dư luận, báo chí nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm không để vi phạm nghiêm trọng …góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Gò Công Tây ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                                                     Kim Lan

Liên kết Liên kết