Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
26/02/2019

Chiều ngày ngày 19/02/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây (PBGDPL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (Trưởng phòng Tư pháp), cùng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Trưởng các ban ngành, đoàn thể có liên quan.

 

Năm 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện, tuyên truyền với nhiều hình thức có hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2018 được đẩy mạnh với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tập trung vào những mặt trọng tâm như: nâng cao chất lượng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, nhất là các đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; tập trung thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó chú trọng các chỉ tiêu gắn liền chỉ tiêu xã nông thôn mới và gắn với chỉ tiêu thi đua cơ sở; phát động, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm 2019 theo Kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác này như: Thực hiện có hiệu quả   Luật PBGDPL, Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổng kết Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; đổi mới nội dung và hình thức PBGDPL phù hợp tình hình thức tế của địa phương; thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; thực hiện có hiệu quả các Đề án Phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhất là các xã, thị trấn chuẩn bị ra mắt nông thôn mới phải thực hiện đạt tiêu chí 18.5./.

 

 Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết