Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
26/12/2019

 

Ngày 25-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 36 của Đảng bộ huyện tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cơ sở trong toàn huyện.

 

Ông Đinh Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phhat1 biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 7,62% so với năm 2018, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của huyện Gò Công Tây là 50,3 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2018. Tổng thu từ ngân sách địa phương là 69,824 tỷ đồng, đạt 115,22% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách nhà nước là 402,929 tỷ đồng, đạt 110,59% so với dự toán tỉnh giao. Trong năm huyện Gò Công Tây xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% so với kế hoạch. Chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện quân sự cho các đối tượng trong năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao cả về số lượng và chất lượng. Huyện kết nạp 130/125 đảng viên, đạt 104% so với kế hoạch. Huyện còn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, trong năm thành lập mới 02 Hợp tác xã, đến nay toàn huyện có 19 Hợp tác xã, 37 tổ hợp tác, trong đó có 16 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa số các mô hình kinh tế tập thể này đều hoạt động có hiệu quả. Tình hình thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp đang trong giai đoạn mời gọi thu hút đầu tư.

Ngoài ra, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện cũng được chú trọng phát triển ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện có 25.38 trường đạt chuẩn quốc gia, có 8 xã nông thôn mới, 66.66 ấp, khu phố văn hóa, 40 con đường văn hóa, 30 cơ sở thờ tự văn hóa, 2 chợ văn hóa, hơn 57 ngàn người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp xã hội, gia đình chính sách,…thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong năm huyện có 224 hộ thoát nghèo, đạt 224% kế hoạch.

 Công tác Xây dựng Đảng được chú trọng, huyện tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ…Trong năm 2020, huyện Gò Công Tây tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện xây dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng  – vật nuôi phù hợp theo hướng có lợi cho nông dân….

Ông Lê Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội trong năm qua của huyện, đồng thời nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của của huyện trong việc chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 đạt năng suất, hiệu quả, tích cực phòng chống hạn, mặn, tránh thiệt hại cho nông dân. Ông cũng yêu cầu ngành nông nghiệp huyện nhanh chóng lập hồ sơ giải quyết hỗ trợ dứt điểm cho các hộ bị thiệt hại về dịch tả heo Châu Phi còn lại. UBND huyện cần chú trọng chăm lo tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho người dân. Đặc biệt, Huyện ủy Gò Công Tây chú trọng công tác tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp của huyện, chuẩn bị nhân sự  phù hợp, chất lượng để bổ nhiệm vào các vị trí công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

 

                                   Kim Lan

Liên kết Liên kết