Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện
27/09/2019

Sáng ngày 27-9, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

 

Thượng tá  Nguyễn Văn Đắng - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 Công an tỉnh Tiền Giang

quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Hội nghị  đã được nghe đồng chí Thượng tá  Nguyễn Văn Đắng - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 Công an tỉnh Tiền Giang quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trọng tâm là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và thông báo thực trạng tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước thời gian qua, yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin truyền thông, Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 33/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước….

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và được giải đáp một số tồn tại, vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ và được hướng dẫn quy trình, kỹ năng trong công tác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông qua Hội nghị tập huấn  sẽ giúp các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí là cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Tây nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả những biện pháp bảo vệ bí mât nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua hội nghị, đa số cán bộ lãnh đạo đã nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời tạo sức lan tỏa, thuyết phục trong cán bộ lãnh đạo; phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong xử lý công việc được giao, qua đó vận dụng kiến thức có được qua buổi triển khai để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

                                                                                        Kim Lan

 

Liên kết Liên kết