Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019
08/08/2019

Để đánh giá hiện trạng sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai của huyện Gò Công Tây trong thời gian qua, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai trong thời gian tới. Sáng ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây kết hợp Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đồng chí Châu Anh Vũ - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây đã thông qua nội dung Kế hoạch số 45/KH-TTCNTT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Trong kế hoạch nêu rõ: Việc thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ làm cơ sở cho việc quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030; việc thực hiện điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê đất đai phải được thực hiện nghiêm túc, kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất.

Nội dung kiểm kê đất đai thực hiện gồm có: Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước; tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình có mục đích kinh doanh; tình hình sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, thị trấn; kiểm kê  đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp; kiểm kê đối với hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Thời điểm chốt số liệu kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Gò Công Tây được thực hiện thống nhất tính đến hết ngày 31/12/2019, kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Tại hội nghị, UBND huyện cũng đã thông qua danh sách tổ kiểm tra thực hiện công tác kiểm kê đất đai và thẩm định kết quả công tác kiểm kê đất đai để giám sát thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo đúng nội dung, thời gian, kế hoạch đã đề ra./.

 

                                                                         Kim Lan

Liên kết Liên kết