Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức công tác tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
10/03/2021

Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử

  Chiều ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua các nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

   Số đơn vị bầu cử của huyện là 07 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 33 đại biểu. Hội nghị cũng đã thông qua danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Hội nghị cũng thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế, tiểu ban nhân sự phục vụ công tác bầu cử, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo công tác bầu cử, tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử.

  Theo đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ…..

 

                         Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết