Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)
22/11/2019

​  Sáng ngày 20-11, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

Buổi triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng

Theo đó, Luật PCTN gồm 10 Chương, 96 Điều quy định chi tiết về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,  việc phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong PCTN, hợp tác quốc tế về PCTN, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN…

Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới so với Luật PCTN năm 2005 như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước đối với 3 đối tượng là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội; đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh THPT, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật huyện Gò Công Tây cũng đã giới thiệu cho các cán bộ, công chức biết rõ  lý do, sự cần thiết ban hành Luật Tố cáo năm 2018 và những nội dung cơ bản của Luật. Theo đó, Luật Tố cáo gồm 9 Chương, 67 Điều quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Qua việc triển khai, tuyên truyền phổ biến giáo dục các Luật nhằm giúp cho các cán bộ, công chức của huyện nắm rõ nội dung và thực thi đúng theo các quy định của Luật đã đề ra.

 

                                                        Kim Lan

Liên kết Liên kết