Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai quyết định và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới
25/11/2020

Sáng ngày 23- 11, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai quyết định và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, phòng ban huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông qua 02 quyết định của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây và được nghe báo cáo về các tiêu chí huyện tự đánh giá đạt và chưa đạt trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Hiện tại theo quy định Bộ tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 thì về cơ bản huyện Gò Công Tây đã đạt được 05/9 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí về quy hoạch, tiêu chí giao thông, tiêu chí điện, tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục. Tại hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng  cơ quan, đơn vị phụ trách có giải pháp kế hoạch cụ thể, thiết thực để tiến hành thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trên từng lĩnh vực mình phụ trách.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới cần nghiêm túc và khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Thấy được những lợi ích lâu dài và hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới còn làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. Ông cũng nhấn mạnh, theo lộ trình huyện sẽ phấn đấu ra mắt huyện nông thôn mới vào năm 2021 nhưng huyện phải theo quy định của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đang áp dụng nên sẽ có nhiều khó khăn hơn. Chính vì thế cần có sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng nhân dân. Trong đó cần đổi mới công tác tuyên truyền vận động làm cho người dân hiểu và cùng chung tay góp sức thực hiện tham gia. Ngoài các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng thì các ngành cũng cần có kế hoạch cụ thể để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để thực hiện tốt.

 

                                              Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết