Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18/09/2019

 

Ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Công văn số 3232/UBND-KTTC ngày 29/7/2019 về việc giao triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nêu trên. Chiều ngày 03-9-2019, Uỷ ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Dự hội nghị có Ông Võ Văn Lập – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang và Ông Nguyễn Tấn Quốc - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, các đồng chí lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; cùng các ban ngành đoàn thể huyện như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía cấp xã có lãnh đạo 13 xã, thị trấn, cán bộ làm công tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; cùng đại diện các Hợp tác xã Nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được nghe Ông Võ Văn Lập – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang triển khai nội dung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Nghị quyết này quy định về đối tượng áp dụng, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ cánh đồng lớn gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cùng với Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền giang về việc ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Bên cạnh Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ông Nguyễn Tấn Quốc - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang còn triển khai các chính sách hỗ trợ ưu đãi, các nguyên tắc được ưu đãi và điều kiện để được hỗ trợ, hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết nêu trong Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các Hợp tác xã Nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện cũng đã được hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu như: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phiếu xác định dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết, bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết, bản cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường…, giúp các Hợp tác xã Nông nghiệp xác định danh mục ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị - Ông Võ Văn Lập – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã phát biểu chỉ đạo như sau: Địa phương tập trung hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nội dung các văn bản Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Kế hoạch số 3497/KH-SNN&PTNT ngày 9/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền giang về việc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản lúa trên địa bàn tỉnh Tiền giang năm 2019. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện gíam sát tình hình triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa tại địa phương; kịp thời định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả triển khai xây dựng cánh đồng lớn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hợp đồng liên kết và tiêu thụ lúa giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện nông dân với nông dân, xác nhận việc thực hiện hợp đồng, để làm căn cứ cho việc xem xét hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng Phương án cánh đồng lớn lồng ghép với các chương trình, dự án trên địa bàn; chỉ đạo phòng ban chuyên môn quản lý địa bàn, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong liên kết.

Trình tự thủ tục phê duyệt hỗ trợ liên kết được thực hiện theo Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền giang. Hiện nay, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền giang đang hoàn tất thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt liên kết theo quy mô vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách và địa bàn thực hiện liên kết. Trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành quyết định phân cấp phê duyệt này thì tất cả các kế hoạch hỗ trợ liên kết sẽ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

 

          Thúy An - phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gò Công Tây 

Liên kết Liên kết