Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp
22/08/2019

 

Ngày 19/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện.

 

Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe triển khai các quyết định thành lập tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội, triển khai việc xây dựng kế hoạch thực hiện Văn kiện Đại hội, xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết của báo cáo chính, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội. Các đại biểu cũng đã nghe chỉ đạo về nghiên cứu xây dựng các chuyên đề, các chương trình trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội, xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội.

Các đại biểu còn được hướng dẫn các nội dung trong báo cáo, các căn cứ để biên tập nội dung báo cáo chính trị trong đó phải nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Ban Thường vụ Huyện ủy trong quá trình  chuẩn bị văn kiện phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế địa phương. Về việc lựa chọn chủ đề Đại hội là những định hướng, tư tưởng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển địa phương.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ nhấn mạnh: Việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội phải được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng thời gian quy định, xây dựng văn kiện phải có tính kế thừa gắn liền với đổi mới, có định hướng cụ thể cho 5 năm sau phù hợp với sự phát triển địa phương.

 

                                                                 Kim Lan

                                                              

Liên kết Liên kết