Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống tham nhũng
02/07/2019

   Ngày 24-6, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Thanh tra huyện Gò Công Tây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng mới được Chính phủ ban hành.​

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung cơ bản của 3 Nghị định (Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập và mới đây nhất là Nghị định số 90/2013/NĐ-CP về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao). Hội nghị cũng được nghe quán triệt nội dung Kế hoạch số 2100/KH-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 19/9/2013 về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các ý kiến thảo luận, giải đáp những vướng mắc liên quan đến các quy định về hình thức quản lý bản kê khai, cách thức giải trình những tài sản biến động, các biện pháp khắc phục hành vi tham nhũng...   

 

                                             Kim Lan

Liên kết Liên kết