Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội nghị xin ý kiến Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang về lộ trình xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021
30/08/2019

Chiều ngày 27/8/2019, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị xin ý kiến Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang về lộ trình xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Trịnh Công Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban, ngành, 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng sở, ngành tỉnh tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về hiện trạng và các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Gò Công Tây từ nay đến năm 2020. Đối với 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: Long Vĩnh, Yên Luông, Đồng Thạnh đều phấn đấu hoàn thành ra mắt 100% trong năm nay (xã Long Vĩnh đã ra mắt). Trong năm 2020, huyện Gò Công Tây đã báo cáo và xin ý kiến xin ra mắt 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đồng Sơn, Bình Phú, Bình Tân và Long Bình. Hiện nay, với sự quyết tâm cao của Đảng ủy và người dân trên địa bàn các xã đều mong mỏi phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình mà huyện dự kiến vào năm 2020. Đại diện các xã đều mong tỉnh sớm có cơ chế đầu tư tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn chỉnh các tiêu chí theo quy định. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện cũng đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trước mắt để huyện có thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2021. Về thực trạng mức độ đạt bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Gò Công Tây tự đánh giá hiện đạt được 4/9 tiêu chí, đó là: tiêu chí 3 thủy lợi, tiêu chí 6 sản xuất, tiêu chí 8 an ninh trật tự, tiêu chí 9 chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 1 quy hoạch, tiêu chí 2 giao thông, tiêu chí 4 điện, tiêu chí 5 y tế - văn hóa- giáo dục, tiêu chí 7 môi trường.  

   Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã trình bày những kế hoạch dự kiến giải pháp và lộ trình huyện sẽ phấn đấu hoàn tất để huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021.    

 Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các sở ngành tỉnh trong hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Hiện toàn huyện Gò Công Tây có 07/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 58,33% hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 48,8 triệu đồng/ năm. Lãnh đạo UBND huyện cũng đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét hoàn tất hồ sơ thủ tục và hướng dẫn các bước cụ thể tiếp theo như quy trình để huyện được đăng ký phấn đấu ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình năm 2021.  

 

                                                                     Kim Lan

                              

Liên kết Liên kết