Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Họp hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
02/02/2021

 

Chiều ngày 26/01/2021, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức họp Hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện.

 Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ vào Hướng dẫn số 47/HD-STP ngày 14/8/2017 của Sở Tư pháp Tiền Giang hướng dẫn điểm số, cách tính điểm và một số nội dung đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 5 tiêu chí gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm tiêu chí nêu trên gồm 25 chỉ tiêu với số điểm đánh giá tương ứng. Tổng số điểm của các tiêu chí là 100 điểm.

Cấp xã để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đáp ứng đủ các điều kiện: Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên và trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Gò Công Tây đã  báo cáo kết quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 cụ thể như sau: có 13/13 xã, thị trấn tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Kết quả, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã biểu quyết thống nhất đánh giá 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020./.

 

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết