Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Lắp đặt tuyến đường ánh sáng quang bằng năng lượng mặt trời
06/01/2021

 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Gò Công Tây ngày càng có nhiều mô hình tuyến đường ánh sáng quang được lực lượng công an xã phối hợp tham gia thực hiện, quản lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cho địa phương. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã đang quyết tâm thực hiện. Mô hình ánh sáng quang đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân.   

Thi công lắp đặt tuyến đường ánh sáng quang chạy bằng năng lượng mặt trời

Ngày 01- 01- 2021, Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây tổ chức thi công công lắp đặt tuyến đường ánh sáng quang chạy bằng năng lượng mặt trời trên tuyến đường trung tâm xã Đồng Sơn chạy ngang qua ấp Bình Trinh. Tuyến đường có chiều dài 3,6 km, với gần 30 trụ đèn, tổng kinh phí lắp đặt gần 100 triệu đồng từ nguồn vận động người dân đóng góp.

Được biết đây là tuyến đường ánh sáng quang, bảo vệ an ninh trật tự đầu tiên của huyện Gò Công Tây được lắp đặt bằng hệ thống năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm chi phí tiền điện vừa có tuổi thọ trung bình sử dụng cao, giúp cho người dân thuận tiện an toàn trong đi lại nhất là giao thương buôn bán vì đây cũng là khu vực có diện tích trồng thanh long lớn nhất của huyện Gò Công Tây nên có nhu cầu vận chuyển nhiều.

 

                                  Kim Lan – Quốc Nam

Liên kết Liên kết