Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội
15/08/2019

 

Thời gian qua, huyện Gò Công Tây đã và đang tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội để người dân an tâm chung sức tạo chuyển biến mới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

 

Một đối tượng đã bị Công an huyện Gò Công Tây xử lý vi phạm an ninh trật tự

UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các lực lượng Công an xã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xã hội trên địa bàn phụ trách, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, huyện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cấp huyện đến cơ sở để hoạt động hiệu quả.

 Mặt khác, huyện Gò Công Tây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an huyện tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm để củng cố, nâng chất hoặc thay thế bằng các mô hình khác ưu việt hơn, đồng thời chủ động nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia, góp phần đảm bảo trật tự trị an và an toàn xã hội; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh, truy bắt tội phạm để thúc đẩy phong trào phát triển bền vững.

Các ngành hữu quan như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định, có tác dụng trừng trị và răn đe tội phạm, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân. UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế và làm giảm tội phạm, nhất là tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi, băng nhóm, đòi nợ thuê,... cũng như thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nâng cao tỷ lệ điều tra án,... Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý cư trú, quản lý địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Gò Công Tây nhận 90 tin tố giác tội phạm, tin báo về tội phạm, trong đó đã giải quyết dứt điểm được hơn 80 tin, số còn lại đang xác minh, giải quyết. Công an huyện đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 31 đối tượng, kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 16 vụ với 28 bị can.   

Kim Lan   

   

                                                                                

Liên kết Liên kết