Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
26/07/2018

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng, chăm sóc, thờ cúng.

                                GòCông Tây tổ chức lễ cải táng 3 hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS)
                                            huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về NTLS huyện Gò Công Tây


Xác địnhcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị -xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồngthời để tôn vinh, ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giảiphóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền,các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, tíchcực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng, chăm sóc, thờcúng.

Huyện ủy,HĐND, UBND huyện Gò Công Tây đã quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp, cácngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện đầy đủ các chính sách cho hơn7.329 người có công và thân nhân người có công, người hưởng chính sáchtheo qui định. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam anhhùng, thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công luôn được duy trìvà từng bước nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, người cócông. Đến nay đã có 13/13 đơn vị xã, thị trấn được công nhận làm tốtcông tác thương binh - liệt sĩ, trên 97% hộ chính sách có mức sốngbằng hoặc cao hơn mức sống trong cộng đồng dân cư.

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước trảiqua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế,quân dân huyện Gò Công Tây với tinh thần bất khuất đã anh dũng chiến đấu, gópphần giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều ngườingã xuống nhưng vẫn chưa tìm kiếm được hài cốt để quy tập vào nghĩa trang liệtsĩ. Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay, toàn huyện đã tậptrung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về an táng, chăm sóc trong nghĩatrang được 992 hài cốt liệt sĩ.

Điểm nổi bật của công tác tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ trong thời gian vừa qua là các ngành chức năng của huyệntiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất các chủtrương, giải pháp đã xác định trong Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị và Quyết địnhsố 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìmkiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theovà các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, tỉnh đạt kết quả tíchcực. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin được tiến hành thườngxuyên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh vàXã hội, các ban ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công táctuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin vềliệt sĩ và phần mộ liệt sĩ; tuyên truyền các quy định về việc cung cấp, tiếpnhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các thông tin về mộ liệt sĩ trongquá trình xác minh hoặc trước khi cất bốc đều được thông báo rộng rãi trên cácphương tiện thông tin đại chúng để thu thập bổ sung thông tin hoặc thông báo đểđồng chí, đồng đội, gia đình, thân nhân biết cùng tham gia cất bốc, truy điệu,an táng bảo đảm trang nghiêm, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trướcvong linh các anh hùng liệt sĩ.

Trongnhững năm qua, các ngành chức năng của huyện đã tiếp nhận thông tin liệt sĩdo các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; đã tổ chức rà soát, xác minh, xác địnhlại mộ liệt sĩ trên địa bàn để kết luận. Việc rà soát, kiện toàn danh sách, hồsơ liệt sĩ được tập trung thực hiện, thông qua tổng rà soát chính sách người cócông, đối chiếu thông tin về liệt sĩ, đến nay đã xác định được 992 liệt sĩ đãcó mộ trong nghĩa trang liệt sĩ của huyện, 1.078 mộ liệt sĩ hiện nay gia đìnhđang quản lý.

Theo ông Trần Văn Tam, Trưởng Phòng LĐTB&XHhuyện Gò Công Tây, đây là nhiệm vụ được các các cấp, các ngành và lực lượng vũtrang huyện thực hiện khá tích cực trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi Thủtướng Chính phủ có Quyết định số 1237 phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đã bảo đảm quy chế phâncông trách nhiệm từng ngành, thực lực, vật lực cho việc thực hiện. Đây cũng làcơ sở để Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch và quyết định thànhlập Ban chỉ đạo 1237 đúng thành phần, nên công tác này tiếp tục được tăng cườngtriển khai thực hiện chặt chẽ. Thông qua làm tốt công tác tập huấn, tuyêntruyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, hoạtđộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng được thực hiện mở rộng trongtoàn dân.

Với phương châm “Cònthông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Ban Chỉ đạo1237 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Thực hiện chủ trương đó, các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, khaithác, xử lý thông tin và tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Cụthể, như năm 2011, quy tập mộ tập thể ở khu vực Lò Vôi, thị trấn Vĩnh Bình đưavề nghĩa trang, trong đó có một nữ liệt sĩ chưa biết tên.

Năm 2014, lãnh đạo huyện Gò Công Tây tổ chức lễ cải táng 3 hàicốt liệt sĩ từ nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về NTLShuyện Gò Công Tây, 3 liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Trần Văn Nam, sinh năm 1967, quê quánthị trấn Vĩnh Bình, cấp bậc thượng sĩ, công tác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn699, Sư đoàn 302, hy sinh ngày 4-4-1988; liệt sĩ Trần Thanh Hồng, sinh năm1968, quê quán xã Thành Công, cấp bậc hạ sĩ, công tác tại Đại đội 21, Trungđoàn 31, Sư đoàn 309, hy sinh ngày 9-12-1988 và liệt sĩ Phạm Ngọc Hòa, sinh năm1964, quê quán xã Thạnh Nhựt, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, công táctại Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, hy sinh ngày 28-5-1987; 3 liệt sĩ đã anh dũng hysinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây - Nam,thời gian qua được an táng tại NTLS huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Theo nguyệnvọng của địa phương và gia đình, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của CLB Cựu chiến binhTrung đoàn 429, Sư đoàn 302 đã tiến hành các thủ tục để đưa hài cốt 3 liệt sĩvề quê hương yên nghỉ tại NTLS huyện Gò Công Tây. Và năm 2017, một mộ liệt sĩkhông còn thân nhân ở xã Đồng Sơn được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưngcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp khá nhiều khó khăn do có nhiềunguyên nhân như chiến tranh đã lùi xa, địa hình địa vật thay đổi; số nhân chứngngày càng ít dần, nhiều người do tuổi già sức yếu nên đã không còn nhớ chínhxác vị trí nơi chôn cất đồng đội, lượng thông tin về các phần mộ quá ít, thậmchí là không có thông tin đang là nỗi day dứt của cấp ủy, chính quyền và nhândân huyện Gò Công Tây. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sựtri ân đối với những người con đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổquốc, hiện là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng; đồng thời từngbước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và cũng để góp phần giáo dụctruyền thống cho các thế hệ mai sau.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ việctìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụtrọng tâm để triển khai thực hiện. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnhđạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức,lực lượng và toàn xã hội về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kiệntoàn hồ sơ, sơ đồ mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ; tập trung hoàn thành việcrà soát, bổ sung đầy đủ số lượng, danh sách, tổ chức quản lý, lưu trữ đúng quyđịnh. Phối hợp, tổ chức tốt việc đón tiếp, cung cấp thông tin cho thân nhânliệt sĩ đến thăm viếng, tìm kiếm nơi an táng của liệt sĩ. Làm tốt công táctuyên truyền, vận động cung cấp, thu thập thông tin; tổ chức xác minh, kết luậndứt điểm tất cả các thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn, không để tồnđọng...sớm đưa các anh trở về nơi an nghỉ ấm áp và trang nghiêm. Đó cũng chínhlà một trong những hoạt động đầy ý nghĩa để hướng tới kỷ niệm 71 năm ngàyThương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)./.

 

                                             Kiều Tước Nguyên


Liên kết Liên kết