Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển
16/09/2019

 

Huyện Gò Công Tây có tổng diện tích tự nhiên hơn 18.440 ha, số người trong độ tuổi lao động dồi dào với 92.364 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chiếm 32,24%. Huyện Gò Công Tây có vị trí trung gian giữa 2 khu đô thị lớn của tỉnh là thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, có 14,8 km Quốc lộ 50 đi ngang qua địa bàn huyện, kết nối với thành phố Mỹ tho, thị xã Gò Công và TP. Hồ Chí Minh; có 02 tuyến đường thủy quan trọng trên địa bàn huyện là tuyến sông Cửa Tiểu, tuyến Rạch Lá nối liền kênh Chợ Gạo đến sông Soài Rạp, đây là tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 

“Cà phê” Doanh nghiệp, nét mới ở Gò Công Tây

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2018 tăng 7,46%, trong đó khu vực nông - lâm - ngư  nghiệp tăng 4,56%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 11,17%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Huyện Gò Công Tây có diện tích gieo trồng lúa 28.400 ha, sản lượng thu hoạch gần 175 ngàn tấn/năm, trong đó có 8.100 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Những doanh nghiệp (DN) nhà máy xay xát lúa gạo tại huyện, những DN kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu, tiêu thụ nông sản, những người làm khuyến nông liên kết phát triển cánh đồng lớn theo hình thức đầu tư đảm bảo giống, phân bón, kỹ thuật từ đầu vào và bao tiêu sản phẩm nông sản của nông dân sản xuất ra. Và trên thực tế triển khai cho thấy, kết quả bước đầu đã đạt được nhiều kỳ vọng, giảm chi phí trong sản xuất và tăng thu nhập đáng kể cho người nông dân.

Cùng với đó, huyện cũng đang tích cực đầu tư để phát huy hiệu quả mạng lưới kênh rạch dẫn ngọt, rửa phèn, cải tạo đất đai, phục vụ sản xuất của hệ thống thủy lợi phục vụ mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, giúp nông dân khai thác tốt lợi thế lao động, đất đai ổn định cuộc sống.

Với Cơ cấu kinh tế chiếm hơn 60% là nông nghiệp, đây là tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao có liên kết với các DN, Hợp tác xã (HTX). Hiện tại trên địa bàn huyện có 03 HTX chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ rau sạch: HTX Rau an toàn Thạnh Hưng; HTX Nông nghiệp dịch vụ Thương mại Phú Quới; HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Thạnh, bình quân mỗi ngày tiêu thụ khoảng trên 15 tấn rau các loại cho các siêu thị lớn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của huyện Gò Công Tây; tạo điều kiện để các DN, các nhà đầu tư trong và ngoài huyện tham gia tiếp cận các dự án; tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư; tạo các điều kiện để các tổ chức, nhà đầu tư, DN, cơ quan quản lý gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết đầu tư đồng thời giới thiệu cho các nhà đầu tư quan tâm để tiếp cận các mô hình phát triển về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện nhà. Ngày 17/7/2016, Ủy ban nhân huyện Gò Công Tây đã tổ chức thành công hội nghị mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện. Sau thời gian tập trung cho công tác xúc tiến và mời gọi, hỗ trợ các nhà đầu tư; trên địa bàn huyện đã mời gọi được 5 dự án, với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, có thể giải quyết trên 1.000 lao động địa phương khi các dự án này hoạt động ổn định.       

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và thu hút các nguồn lực đầu tư được xác định là khâu đột phá nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư của huyện thêm thông thoáng, minh bạch, thân thiện và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Huyện Gò Công Tây đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi, chi phí cho doanh nghiệp, người dân nhất là những thủ tục có liên quan. Công khai minh bạch thủ tục hành chính và thời gian giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện, của ngành, cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Chủ động, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ theo qui định. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục đồng hành cùng DN, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bằng những việc làm thiết thực như: Hàng quý tổ chức hội nghị đối thoại DN, đặc biệt là tổ chức tốt buổi cà phê DN vào buổi sáng thứ bảy tuần đầu của tháng để các DN có dịp gặp gỡ trao đổi, kiến nghị cùng lãnh đạo UBND huyện và các ngành một cách thuận lợi dễ dàng, được giải quyết nhanh chóng kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và cũng là dịp để các DN cùng ngồi lại trao đổi kinh nghiệm làm ăn và liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh tạo cơ hội cho nhau cùng phát triển.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, hàng năm số DN, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện đều tăng. Đến nay, có 145 DN, công ty, 19 Hợp tác xã và 2.146 hộ kinh doanh hoạt động có hiệu quả.

Ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong đầu tư phát triển, huyện sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp. Áp dụng các chính sách của Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi, khuyến khích các DN, các cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản nhằm góp phần phát triển nông nghiệp của huyện  theo hướng hiện đại, bền vững; tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả đầu tư; đảm bảo thu hút, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội.

Cũng theo ông Đinh Tấn Hoàng, huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 100% xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua xây dựng, phát triển mô hình liên kết sản xuất cánh đồng lớn. Thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững… nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết