Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Phát động chuyên đề thi đua "Toàn dân phòng, chống tội phạm" giai đoạn 2019 – 2020
02/05/2019

​    Ngày 24-4, Công an huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phát động chuyên đề thi đua "Toàn dân phòng, chống tội phạm" giai đoạn 2019 – 2020. 

Việc phát động là nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tự giác, hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng, nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, tạo bước đột phá trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua việc thực hiện chuyên đề còn đề cao trách nhiệm phối hợp giữa ngành Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, thường xuyên vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy quyền làm chủ về an ninh, trật tự ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cơ sở. Trên cơ sở đó, xây dựng, củng cố, nâng chất và giữ vững cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã, thị trấn, ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà… Nội dung thi đua tập trung vào công tác tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ Công an, Chính phủ về công tác toàn dân phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Việc quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ tạo sự tập trung chú trọng đề ra các nội dung, biện pháp đảm bảo thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, có hiệu quả. Phong trào thi đua phòng, chống tội phạm phải gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các phong trào thi đua khác, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thời gian thực hiện chuyên đề thi đua từ nay đến tháng 12/2020./.

 

                                                  Kim Lan     

Liên kết Liên kết