Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây phát triển cây thanh long
12/09/2018

Trong những năm gần đây, diện tích trồng thanh long của huyện Gò Công Tây phát triển rất nhanh.

Tính đến tháng6/2018, diện tích trồng thanh long là 548,08 ha tập trung nhiều nhất tại xã ĐồngSơn (gần 400ha), Bình Phú, Đồng Thạnh, trong đó diện tích đang cho trái là252,82 ha. Năng suất thanh long  trungbình 30 tấn/ha, lợi nhuận từ 218  triệu- 400triệu đồng/ha/năm, hiệu quả kinh tế cao gấp 6,1- 10 lần so với trồng lúa.

 Được biết,thanh long được trồng trên vùng đất Gò Công Tây  với quy mô lớn từ năm 2005, ở ấp Ninh Đồng Bxã Đồng Sơn. Đây là nơi sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn của huyện, thường  xuyên thiếu nước sản xuất lúa vào cuối vụ.Câythanh long là cây chịu hạn tốt nên phát triển rất tốt và mang lại hiệu quả kinhtế cao cho người dân nơi đây như Đồng Thạnh, Bình Phú, Thạnh Nhựt, Bình Nhì…

Nhằm phát triển cây thanh long đạt hiệu quả cao và bềnvững, gắn với tái cấu  ngành nông nghiệp.Ngày 12/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBNDvề phê duyệt Đề án phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025. GòCông Tây là một trong bốn huyện được tỉnh đưa vào Đề án phát triển  cây thanh long.

Hiện nay, huyện Gò Công Tây đã quy hoạch vùng trồngthanh long và tập trung chỉ đạo chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồngthanh long tại các xã cặp đê sông Tra như xã Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Bình Phú vàThành Công.

Theo đề án trên, Huyện sẽ đầu tư phát triển hệ thốnghạ tầng kỹ thuật đồng bộ và toàn diện: phát triển hệ thống giao thông liên kếttừ sản xuất đến tiêu thụ; phát triển hệ thống điện an toàn có kế hoạch, đầu tưtrạm biến áp, đường dây diện đảm bảo đủ công suất phục vụ sản xuất; nạo vét cáckênh mương  trong vùng sản xuất thanhlong. Tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất thanh long, hướngdẫn  sản xuất  thanh long theo hướng an toàn, VietGap…từngbước áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

Với mục tiêu hàng đầu: phát triển thanh long trên địabàn huyện theo hướng tập trung, an toàn và bền vững, đầu tư thâm canh đạt năngsuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt các yêu cầu vềchất lượng hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tạo việc làm và tăng thunhập cho các hộ trồng thanh long, tăng giá trị xuất khẩu, thúc đẩy tái cơ cấungành Nông nghiệp và cơ cấu kinh tế của các địa phương trong huyện.

Tính đến hiện nay, Đề án đã đạt được một số kết quảkhả quan trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất: 100% diện tíchchuyển đổi trồng thanh long sử dụng trụ xi măng trồng thanh long; 70% nông dânsử dụng phân hữu cơ kết hợp chủng vi sinh vật có lợi (nấm Trichoderma) trồngthanh long; 30% ứng dụng hệ thống tưới tự động trên thanh long, 100% nông dân xửlý thanh long trái vụ bằng đèn compact 20W tiết kiệm điện… Ngoài ra trên địabàn huyện có Hợp tác xã thanh long Đồng Sơn đạt chuẩn VietGap với quy mô 10,15ha/19 hộ dân tham gia.

Bên cạnh đó, hộ còn ứng dụng công nghệ cao trong sảnxuất thanh long qua mô hình thanh long leo giàn với tổng diện tích 1,2 ha  như hộ Nguyễn Văn Hưng ấp Bình Hòa long xãBình Nhì .

Từ những kết quả đạt như trên huyện Gò Công Tây phấnđấu đến năm 2020, toàn diện tích trồng thanh long trên toàn huyện đạt gần 1000ha; trong đó tỷ lệ diện tích trồng thanh long theo quy trình thực hành sản xuấtnông nghiệp tốt (GAP) đạt 10%, năng suất bình quân khoảng 40tấn/ha/năm. Và đếnnăm 2025, tỷ lệ diện tích thanh long theo GAP là 20% năng suất bình quân khoảng50 tấn/ha/năm./.

                                                        Ánh Tuyết - Trạm Khuyến nông Gò Công Tây


Liên kết Liên kết