Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây quyết liệt phòng, chống dịch tả heo châu Phi
15/03/2019

Ngày 11 – 3, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, ông Lê Văn Nê đã chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành, 13 xã, thị trấn của huyện xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

 

 

 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch tả heo châu Phi, ngày 11 – 3, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, ông Lê Văn Nê đã chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành, 13 xã, thị trấn của huyện xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi và tập trung một số biện pháp trọng tâm, như: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tiêu độc sát trùng tại các trang trại, nơi chăn nuôi  và cơ sở giết mổ; kiểm soát chặt chẽ tại các trang trại nuôi heo tập trung; thực hiện nghiêm chỉ đạo “5 không” của Thủ tướng Chính phủ là không giấu dịch; không giết mổ vận chuyển heo bệnh; không mua bán sử dụng heo bệnh; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý làm cám cho heo; không vứt xác heo ra môi trường.

 Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các đàn heo nuôi trên địa bàn huyện an toàn trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi đang chiều hướng diễn biến phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi, các chính sách hỗ trợ tiêu hủy bắt buộc theo quy định của Nhà nước; ngoài dịch tả heo châu Phi thì cũng phải kiểm tra các dịch bệnh khác như lở mồm long móng...

 

Kiều Tước Nguyên

 

 

Liên kết Liên kết