Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang làm việc với huyện về tiến độ triển khai xây dựng huyện Nông thôn mới
15/03/2021

 

Buổi làm việc của các sở ngành tỉnh về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới

Chiều ngày 05- 3- 2021, Đoàn cán bộ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang do đồng chí Trần Hoàng Nhật Nam- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây.

 Tính đến nay trên địa bàn huyện Gò Công Tây phấn đấu thực hiện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch. Về kết quả tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện tại huyện đã đạt 04/09 tiêu chí huyện nông thôn mới bao gồm: tiêu chí 3 về thủy lợi, tiêu chí 6 về sản xuất, tiêu chí 8 về an ninh trật tự xã hội, tiêu chí 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 1 về quy hoạch, tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 4 về điện, tiêu chí 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí 7 về môi trường. Trong năm 2021, theo kế hoạch của tỉnh phân bổ, huyện Gò Công Tây tiếp tục triển khai xây dựng và ra mắt 01 xã nông thôn mới nâng cao Long Vĩnh. Hiện nay, xã Long Vĩnh cũng đã và đang khẩn trương tổ chức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra.

  Tại hội nghị, huyện cũng đã kiến nghị cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp kinh phí đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện để địa phương sớm triển khai như kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Ngoài ra, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đề nghị các sở, ngành tỉnh có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí này tại huyện cần sớm có phân bổ vốn đầu tư và đôn đốc, rà soát nhanh tiến độ đề gấp rút thi công các công trình, hạng mục cơ sở hạ tầng ở các chỉ tiêu còn chưa đạt, giúp huyện vượt qua các khó khăn để hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đề ra. Đặc biệt, ở từng tiêu chí còn chưa đạt được, các sở, ban ngành tỉnh sẽ xuống huyện trực tiếp hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí có liên quan. Về phía Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của huyện cũng sẽ có phân công cụ thể xuống từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân thực hiện những tiêu chí chưa đạt (ví dụ như các vấn đề về rác thải, an ninh trật tự,…)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Huyện sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, đã tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, có một số sản phẩm đặc trưng, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường phải thật sự ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ cơ sở được phát huy. Làm cho người dân trong huyện được thụ hưởng những kết quả tốt đẹp từ chương trình xây dựng nông thôn mới là mong muốn và quyết tâm thực hiện của Đảng bộ huyện”.  

 

Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết