Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021
02/07/2019

 

Ban An toàn giao thông huyện Gò Công Tây vừa triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn huyện và tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn. Phấn đấu giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm; giảm ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ. Xác định các nhiệm vụ về công tác bảo đảm TTATGT để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

  Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND huyện yêu cầu các  ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông, lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông vào nội dung các đề án chiến lược. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, trong toàn tỉnh và liên tỉnh.

 Ngoài ra huyện tiếp tục chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới….

 

                                                                                          Kim Lan

Liên kết Liên kết