Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tập trung nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
06/08/2020

Có nhiều hồ sơ thủ tục hành chính được người dân nộp bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 qua hệ thống Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn trên các lĩnh vực như: Hộ tịch, Chứng thực, Bảo trợ xã hội, Người có công…

 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 3632/UBND-KSTT về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang. Theo đó, UBND huyện đã triển khai tuyên truyền cho các cơ quan, ban, ngành tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, chất lượng. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

 Song song đó, UBND huyện cũng chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Kết quả thời qua gian và đặc biệt là từ đầu năm 2020 đến nay có nhiều hồ sơ thủ tục hành chính được người dân nộp bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 qua hệ thống Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn trên các lĩnh vực như: Hộ tịch, Chứng thực, Bảo trợ xã hội, Người có công…Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hồ sơ lĩnh vực Đất đai được tiếp nhận và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp ích rất nhiều cho người dân trong việc đi lại và chi phí để làm hồ sơ.

 UBND huyện đăng ký từ các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, ngành và địa phương mình. Thời gian tới, huyện Gò Công Tây tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn giai đoạn 2020- 2025, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cải cách hành chính, nhất là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tập trung cao độ trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo tiến độ 100% hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua hệ thống Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn. Đề nghị Bưu điện huyện và các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích trên nhiều lĩnh vực hơn nữa./.

 

                                                                         Kim Lan

Liên kết Liên kết