Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần xây dựng xã nông thôn mới
20/05/2019

   Nhận thức sâu sắc 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể huyện Gò Công Tây luôn chú trọng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng và ra mắt các xã nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019 theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra.

 

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc giai đoạn từ năm 2018 - 2025, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành nghị quyết và chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ra nghị quyết, chỉ thị công tác quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền, địa phương xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh ngày càng vững mạnh, chú ý nâng cao chất lượng xây dựng các xã vững mạnh về quốc phòng – an ninh làm tiền đề để xây dựng các xã vững mạnh toàn diện trong khu vực phòng thủ góp phần hoàn thành tiêu chí số 19 trong xây dựng xã nông thôn mới.

 Để thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Quân sự huyện  thường xuyên  kiện toàn các chương trình hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ huyện tới xã, tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng, đúng, đủ nội dung đề ra, với quân số tham gia đạt 100%. Tính chung hiện nay, xã xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,85% so dân số, trong đó có trung đội dân quân cơ động trên 2.128 người, dân quân binh chủng chuyên môn 2.312 người, còn lại là lực lượng chiến đấu tại chổ được biên chế đầy đủ tại 66 ấp, lực lượng dự bị động viên cũng được sắp xếp, biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự. Qua kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu hàng năm,100% xã, thị trấn của huyện đều đạt 100% quân số. Huyện còn phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng khi có chiêu sinh, quan tâm chăm lo giáo dục đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo cho  cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây còn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo phát triển kinh tế xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019 đề ra. Cụ thể trong quý I năm 2019 giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt 109,66% so với chỉ tiêu, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 18,350 tỷ đồng, đạt 108,13%; giá trị thương mại – dịch vụ 199,500 tỷ đồng, đạt 93,1% so với nghị quyết; thu ngân sách đạt 116,44%; 100%  hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 85,08%; 100% hộ có điện sử dụng; tỷ lệ tội phạm hình sự giảm 40% so với năm 2018. Huyện chuẩn bị hoàn thiện các bước thực hiện ra mắt 2 xã đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Nhìn chung, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn xã nên tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua trên địa bàn huyện Gò Công Tây, nhất là trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh huyện nhà có những chuyển biến tích cực, các hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chung tay cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thành công xã nông thôn mới./.

 

                                       Kim Lan

Liên kết Liên kết