Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng”
13/05/2019

​Theo ước tính, đến vụ Đông xuân 2019 toàn huyện Gò Công Tây đã chuyển đổi 1.979,64 ha đất trồng lúa sang trồng cây trồng khác, trong đó chuyển sang trồng cây ăn trái gần 300 ha gồm: mãng cầu xiêm 60,30 ha, thanh long 171,42 ha, bưởi da xanh 35 ha, chanh 4 ha, tắc 2 ha.

Trong thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu nên ngành nông nghiệp tỉnh đã đề ra các giải pháp cấp bách để phòng chống hạn, mặn xâm nhập đó là cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, mục tiêu của Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng và cơ cấu cây trồng” là cơ bản cho tới năm 2025 toàn vùng ngọt hóa Gò Công chỉ sản xuất 2 vụ lúa /1 năm, gồm vụ Thu đông sớm và Đông xuân sớm, không sản xuất vụ Hè thu, hoặc luân canh lúa – màu. Theo ước tính, đến vụ Đông xuân 2019 toàn huyện Gò Công Tây đã chuyển đổi 1.979,64 ha đất trồng lúa sang trồng cây trồng khác, trong đó chuyển sang trồng cây ăn trái gần 300 ha gồm: mãng cầu xiêm 60,30 ha, thanh long 171,42 ha, bưởi da xanh 35 ha, chanh 4 ha, tắc 2 ha. Theo ngành nông nghiệp huyện cho biết, việc cắt vụ là để cho đất nghỉ, tạo độ phì nhiêu cho đất, các loại cây ăn trái được nông dân chuyển đổi chủ yếu như: thanh long, mãng cầu xiêm, bưởi da xanh, dừa xiêm chuỗi,…Hiện tại, mô hình trồng mới cây mãng cầu xiêm, mô hình luân canh cây bắp, trồng mới cây thanh long trên nền đất lúa kém hiệu quả ở huyện Gò Công Tây tập trung nhiều ở các xã như: Bình Tân, Long Bình, Thành Công, Bình Phú, Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Long Vĩnh….đặc biệt nông dân huyện Gò Công Tây còn chuyển sang trồng cỏ cho gia súc trên nền đất lúa kém hiệu quả hơn 47 ha, trồng mai vàng trên 4 ha, chuyển sang trồng màu trên 1.500 ha. Nhìn chung các loại cây sinh trưởng, phát triển tốt. Ngành nông nghiệp huyện Gò Công Tây còn cho biết: Trên cùng một đơn vị diện tích, mô hình trồng cây ăn trái trên nền đất lúa sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng lúa từ 3 đến 8 lần, trong đó mô hình trồng bưởi da xanh cho hiệu quả cao gần 9 lần trồng lúa, kế đến mô hình trồng thanh long cao gấp 6 lần trồng lúa, mô hình trồng mãng cầu xiêm cao gấp 3 lần trồng lúa. Mục tiêu trong năm 2019 huyện Gò Công Tây dự kiến chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác là 458,9 ha./.

     

                      Kim Lan

Liên kết Liên kết