Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện tốt cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
24/07/2019

 

Trong 5 năm qua (2014 - 2019), cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang huyện Gò Công Tây. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện đều ý thức thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lực lượng dân quân tham gia làm đường giao thông

Thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, Đảng ủy Quân sự huyện Gò Công Tây xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện. Các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ ý thức thực hiện cuộc vận động gắn với phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, xây dựng nề nếp chính quy trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều nêu cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả nổi bật thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong lực lượng vũ trang huyện Gò Công Tây thời gian qua là thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Gò Công Tây tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu về nội dung, thời gian. Trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 85%. Đến nay, huyện đã sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt 97,89% so với biên chế, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,88% dân số. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác diễn tập được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới theo hướng thiết thực, sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ với nhiều khâu đột phá, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.   

Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Gò Công Tây phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã đã tham gia hàng trăm ngày công khơi thông dòng chảy kênh mương thủy lợi nội đồng, sửa chữa các tuyến đường giao thông, vận động kinh phí thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách…

Lực lượng dân quân tham gia trục vớt lục bình

Đồng chí Thượng tá - Huỳnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây cho biết: “Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang huyện Gò Công Tây đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, tích cực, tự giác trong học tập, công tác để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham ô, lãng phí. Các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm túc, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình luôn được phát huy, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong các buổi sinh hoạt. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến nhận thức, niềm tin, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những thành tích đóng góp của lực lượng vũ trang huyện trong thời gian qua, ông nhấn mạnh: Trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", UBND huyện - Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây đã kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình với việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới. Cuộc vận động đã góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.  

 

                                                       Kim Lan

 

Liên kết Liên kết