Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 1 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
17/07/2019

 

 Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Tây thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 1 về quản lí, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015-2019.

 

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Tây đã phối hợp với ngành Công an huyện Gò Công Tây đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hơn 1.700 cuộc cho hơn 37 ngàn lượt hộ dân tham gia nội dung về quản lí, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ vận động, giáo dục cá biệt, tiếp cận các đối tượng có nguy cơ bị tội phạm và tệ nạn xã hội lôi kéo như thanh niên hư hỏng, ăn chơi, tụ tập, sử dụng chất ma túy, tệ nạn đá gà, đánh bài,…từ đó tạo một bước chuyển rõ nét trong nhận thức của các hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đã nhận nhiệm vụ quản lí, giáo dục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng 23 đối tượng, giảm 16 đối tượng, 11 đối tượng được xóa án tích, hiện còn quản lí 7 đối tượng, từ đó góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, các đối tượng do Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở quản lí đã tái hòa nhập cộng đồng và chăm lo làm ăn, ổn định cuộc sống. Trong 5 năm qua, 2 ngành Phụ nữ và Công an đã phối hợp giáo dục hàng ngàn lượt thanh thiếu niên hư hỏng, có biểu hiện vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Hội đã nhận quản lí 127 trẻ em hư trong đó tiến bộ 82 em, đang quản lí 43 em, tái phạm đưa đi trường giáo dưỡng 2 em; vận động các đối tượng lầm lỡ tự giác chấp hành pháp luật, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội bằng các biện pháp như: hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giúp vốn cho 125 hộ gia đình với tổng số tiền trên 1,25 tỷ đồng. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền giáo dục, Hội còn phát động phong trào vận động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm….   

 

                                                 Kim Lan

Liên kết Liên kết