Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới
25/10/2019

 

Thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Gò Công Tây đã tập trung tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Các cán bộ Đoàn và Hội đoàn thể làm nhiệm vụ thu gom rác

Đến nay, toàn huyện Gò Công Tây có 10/12 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện đã tập trung nâng cấp các công trình cung cấp nước sạch phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn huyện hiện có 98% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải đúng quy định. Toàn huyện đã xây dựng trên 250 hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, công tác vận động người dân thu gom, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác đúng cách đã góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,...phát động hưởng ứng Ngày "Thứ sáu xanh - sạch - đẹp", "Chủ nhật xanh", trồng cây xanh, tham gia xây dựng "Con đường văn hóa"...Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông thôn thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, các ngành các cấp trên địa bàn huyện Gò Công Tây cần tập trung vào các giải pháp cụ thể như:

   - Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương để nâng cao, phát huy vai trò của Sở Tài nguyên và Môi trường.

   - Bổ sung hướng dẫn cụ thể về tiêu chí môi trường làm cơ sở cho các xã, huyện triển khai và quy định trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện tiêu chí này của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương.

   - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp trong quá trình hướng dẫn, theo dõi và đánh giá tiêu chí môi trường trong công nhận nông thôn mới. Tổ chức hậu thẩm, tiền thẩm đối với các địa phương đã được công nhận và đang trong quá trình công nhận xã/huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

   - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá về môi trường đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhằm duy trì, nâng cao các kết quả đã đạt được đối với môi trường nông thôn.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện tốt  các nội dung của tiêu chí số 17 về môi trường và các quy định chi tiết về chỉ tiêu thực hiện. Theo đó, khuyến khích phát triển các nghề tạo sản phẩm thủ công truyền thống và thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Có thể nói môi trường nông thôn từ nhiều năm nay chịu áp lực của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi…nên để có thể giải quyết triệt để luôn là thách thức lớn. Do vậy, cần có sự nỗ lực của chính quyền các cấp từ huyện đến địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, sự thống nhất về quan điểm, phương thức thực hiện giữa các ngành liên quan và địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia tích cực của người dân khu vực nông thôn.

.

                                                           Kim Lan

 

Liên kết Liên kết