Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nhà ở dân cư trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
30/10/2020

​Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện Gò Công Tây tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trong đó việc nâng chất tiêu chí Nhà ở dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã chú trọng.

Một căn nhà "Đại đoàn kết" đã được bàn giao trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình

  Hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hiện nay, các địa phương trong toàn huyện Gò Công Tây đã tích cực nâng chất tiêu chí Nhà ở dân cư. Bên cạnh việc thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật kết hợp vốn vay ngân hàng phát triển sản xuất, để tăng thu nhập cho nhân dân, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… để từng bước hoàn thiện tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi hoàn thành xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện Gò Công Tây tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trong đó việc nâng chất tiêu chí Nhà ở dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã chú trọng.  Thông qua việc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà ở cho những hoàn cảnh khó khăn. Tính từ đầu năm 2020 cho đến nay, UBMTTQ huyện Gò Công Tây đã vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang tích cực hỗ trợ xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng được 69  căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ khó khăn về nhà ở, sửa chữa 02 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 2 tỷ 530 triệu đồng. Từ đó, giúp những đối tượng khó khăn an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là một tín hiệu lạc quan, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của huyện.

Để giữ vững danh hiệu các xã nông thôn mới và hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phối hợp UBMTTQ và các ngành tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hoàn thành 100% xây dựng nhà 3 cứng cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn huyện.

 

Kim Lan

 

                                         

                                                                    

 

Liên kết Liên kết