Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Thực hiện trả kết quả 100% hồ sơ đất đai qua Bưu điện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
28/10/2020

​Có thể nói trong hơn 3 năm qua, việc áp dụng trả hồ sơ đất đai qua hệ thống Bưu điện huyện Gò Công Tây đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho người dân.

Người dân giao dịch tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện

Có thể nói trong hơn 3 năm qua, việc áp dụng trả hồ sơ đất đai qua hệ thống Bưu điện huyện Gò Công Tây đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho người dân, tuy nhiên tình trạng kéo dài trễ hẹn của việc giải quyết hồ sơ đất đai vẫn còn tồn tại. Chính vì thế, ngày 13/5/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức cuộc họp bàn biện pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, nhằm để giảm tải tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng gây trễ hạn tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ban hành Thông báo số 1286/TB-VPĐK ngày 26/5/2020. Theo đó, kể từ ngày 01/6/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc trả kết quả 100% hồ sơ qua Bưu điện huyện Gò Công Tây đối với tất cả hồ sơ đất đai tiếp nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.Thực hiện được điều này đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, khắc phục được tình trạng hồ sơ trễ hẹn và việc người dân phải liên hệ nhiều lần tại Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện. Để đảm bảo việc áp dụng hiệu quả, từ ngày 01/6/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã chủ động tuyên truyền đến người dân khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ đất đai thì đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện để từ đó người dân có thể nắm bắt thông tin và hiểu rõ các quy định mới. Qua tuyên truyền về hình thức trả kết quả mới này, đa số người dân đều đồng tình và hướng ứng, nhất là trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến khó lường, việc hạn chế tình trạng người dân chen lấn để nhận kết quả như trước đây là điều vô cùng cần thiết. Đồng thời, giảm tải được áp lực cho nhân viên tại Bộ phận trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng việc giải quyết hồ sơ người dân đúng hạn theo quy trình.

Như vậy, trong thời gian tới, số lượng hồ sơ đất đai trễ hẹn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện sẽ được khắc phục và đi vào nề nếp, đảm bảo việc trả kết quả hồ sơ qua Bưu điện sẽ ngày càng thuận tiện, hiệu quả góp phần thực hiện nền hành chính ngày càng hiện đại, phát triển.

 

                                                          Kim Lan

Liên kết Liên kết