Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ và lồng ghép triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (9/11)
25/09/2018

Chiều ngày 20/9/2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây  tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ và lồng ghép triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (9/11).  

Dự hộinghị có các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệutrưởng các trường PTTH, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQ,công chức Tư pháp; Trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấntrên địa bàn huyện.

Luật An ninh mạng gồm có 07 Chương,43 Điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, luật quy định những nộidung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về anninh quốc gia; phòng ngừ, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt độngbảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đối với Luật Cảnh vệ gồm có 6 Chương, 33 Điều, luật có hiệuthi hành kể từ ngày 01/7/2018, luật quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc,công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm củalực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnhvệ; chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cảnh vệ.

Trong Hội nghị Báo cáo viên pháp luật đã triển khai nhữngnội dung cơ bản của 02 văn bản luật trên. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện lồngghép trong hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội ChủNghĩa Việt Nam (9/11).

Kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị - NguyễnThanh Tuấn đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong đó tập trung vào triển khai thựchiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật (9/11) phải tổ chức với nhiều hình thứccó sức lan tỏa rộng, tập trung nhiều đối tượng, nội dung đa dạng, chú trong nhữngnội dung mà dư luận xã hội đang quan tâm, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...chỉđạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nộidung cơ bản của Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ triển khai lại cho cán bộ, côngchức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt./.

 

                                           Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò CôngTây


Liên kết Liên kết