Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương.
11/03/2019

Sáng ngày 05/3/2019, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương.   

Dự hội nghị có các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, công chức Tư pháp; Trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 70 đại biểu dự).

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm có 08 Chương, 41 Điều, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, luật quy định những nội dung cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; quy định về hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam; quy định phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; quy định về Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời Luật quy định quản lý nhà nước và trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam...  

Trong Hội nghị Báo cáo viên pháp luật đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật. Bên cạnh đó, Báo cáo viên triển khai Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng;  Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương đến đại biểu tham dự hội nghị để đại biểu hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của công tác quốc phòng ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt; nghiên cứu kỹ những nội dung của Luật để đi vào thực hiện khi Luật có hiệu lực thi hành; đồng thời cơ quan quân sự nghiên cứu tham mưu UBND các cấp thực thi tốt Nghị định số 164/2018/NĐ-CP và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP./.

                                       

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết