Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
15/12/2017

Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 12/12/2017, Ủyban nhân dân huyện Gò Công Tây tổchức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP vàtập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lập biên bản vi phạm hành chính cho đại diện lãnhđạo và 01 công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các ngành có liên quan cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an, công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.

 Tại hội nghị các đại biểu được quántriệt nội dung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủquy định chi tiết một số điều vàbiện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó tập trung vào nhữngvấn đề như: nội dung sửa đổi, bổ sung về đối tượng xử phạt vi phạm hành chính;quy định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; quy định về việc lậpbiên bản vi phạm hành chính; quy định về sửa đổi, bổ sung, đính chính quyếtđịnh về xử lý vi phạm hành chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý viphạm hành chính; quy định về thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền đanggiải quyết vụ việc vi phạm hành chính; quy định về việc xử lý tang vật, phươngtiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bịtịch thu; quy định về báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính; quy định về mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử lý vi phạmhành chính.

Hội nghị lần này các đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lập 17mẫu biên bản, 38 quyết định trongxử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 củaChính phủ./.

Tin, ảnh: Huỳnh Lê – Phòng Tư pháp 

Liên kết Liên kết