Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, hội viên phụ nữ các ấp, khu phố năm 2018
24/07/2018

Ngày 20/7/2018, tại Hội trường Huyện ủy Gò Công Tây, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng là Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ ở các ấp, khu phố và hòa giải viên của các Tổ hòa giải chưa qua tập huấn nghiệp vụ những năm qua.

Thực hiện Kế hoạch số 55/KHPH-PTP-HLHPNngày 06/3/2018 của Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò CôngTây về thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Hội viên phụ nữtrên địa bàn huyện năm 2018; Kế hoạch số 181/KH-PTP ngày 11/6/2018 của phòng Tưpháp huyện về tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên năm2018.

Nhằm bảo đảm quyền được thôngtin về pháp luật của phụ nữ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công táchòa giải ở cơ sở. Ngày 20/7/2018, tại Hội trường Huyện ủy Gò Công Tây, Ủyban nhân dân huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đốitượng là Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ ở các ấp, khu phố và hòa giải viên của các Tổhòa giải chưa qua tập huấn nghiệp vụ những năm qua. Ủy ban nhân dân huyện giaophòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 hội viên và hòa giải viên.

Tại lớp tập huấn, các học viên đãđược Báo cáo viên truyền đạt một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở; nêu lêncác tình huống mâu thuẩn, tranh chấp phát sinh thực tế và hướng giải quyết;đồng thời Báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản của pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đó chú trọngvề điều kiện kết hôn; các hành vi mà Luật Hôn nhân và gia đình nghiêm cấm; chếđộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân; chấm dứt hôn nhân; quan hệ cấp dưỡng giữacác thành viên trong gia đình và việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo….

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp hòagiải viên, hội viên phụ nữ nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật hônnhân và gia đình; nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về hòa giải ở cơsở, pháp luật về hôn nhân và gia đình; kịp thời giải quyết các mâu thuẩn, tranhchấp, vi phạm pháp luật trong nội bộ nhân dân, từ đónâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạmpháp luật trong nhân dân./.

Tin, ảnh: Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây


Liên kết Liên kết