Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019
01/04/2019

Ngày 28/3/2019, UBND huyện mở hội nghị triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên cấp xã (có hơn 100 đại biểu dự).

Trên cơ sở Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/3/2019  của UBND huyện Gò Công Tây về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức  và nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019; ngày 28/3/2019, UBND huyện mở hội nghị triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên cấp xã (có hơn 100 đại biểu dự).

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) chủ trì. Trong hội nghị, Báo cáo viên pháp luật triển khai những nội dung cơ bản của Công ước, trong đó chú trọng các nhóm quyền mà Công ước công nhận: nhóm quyền đặc biệt (quyền dân tộc tự quyết; quyền không phân biệt đối xử và quyền của người dân tộc  thiểu số); nhóm các quyền dân sự (quyền sống, quyền tự do đi lại, cư trú, quyền bình đẳng trước Tòa án...); nhóm quyền về chính trị (quyền tự do hội họp và lập hội, quyền tham gia chính trị). Bên cạnh đó, Báo cáo viên trình bày những quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Qua việc triển khai Công ước giúp đội ngũ tuyên truyền, phổ biến pháp trên địa bàn huyện trang bị thêm kiến thức để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019./.

                                                  

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết