Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
12/02/2020

 

 Ngày 06-02, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”. Dự hội nghị có ông Đỗ Tấn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân huyện và 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã có sự lãnh đạo và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng rất nghiêm túc từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nội bộ Đảng và nhân dân. Kết quả 13/13 đơn vị xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Hội Nông dân huyện Gò Công Tây luôn được kiện toàn, củng cố về tổ chức, không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phối hợp với các ngành tổ chức tốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và làm nòng cốt vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua đặc biệt là ngày càng phát huy tốt vai trò của nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các cấp ủy xã, thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là chi - tổ hội làm tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, Hội Nông dân huyện Gò Công Tây đã phát triển được 2.983 hội viên, tổng số hội viên nông dân của huyện đến nay là 25.164 hội viên, có 66 chi hội và 562 tổ hội. Đến nay, tổng quỹ hỗ trợ nông dân vận động được trên 3,388 tỷ đồng, giải ngân cho 957 hội viên nông dân vay vốn, xây dựng 12 dự án phát triển chăn nuôi tại cơ sở. Hội Nông dân huyện cũng tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân như: tổ chức phối hợp mở rộng hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân, toàn huyện đã xây dựng được 83 điểm trình diễn về các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGap, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản. Nông dân đã tự sáng chế, tự nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả hàng trăm giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Hội còn vận động, hướng dẫn cho nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể hợp tác, liên kết sản xuất. Đến nay, toàn huyện Gò Công Tây có 17 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư, Hội Nông dân huyện cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân huyện đã tự nguyện hiến 208.775 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp kinh phí thi công 76 tuyến đường giao thông nông thôn với hơn 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với các ngành hàng năm tổ chức phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo,…

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những đóng góp của Hội Nông dân các cấp huyện Gò Công Tây trong thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, góp phần cùng tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt sâu rộng về nội dung Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội nông dân và hội viên nông dân; chú trọng đổi mới, phương thức hoạt động và đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào Hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg tại các địa phương. Ngoài ra, các cấp chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ và thực hiện tốt quy chế phối hợp với Hội Nông dân. Cơ quan thường trực và Hội Nông dân chủ động, sáng tạo trong tham mưu tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian tới đây, Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, đẩy mạnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân. Dịp này, Hội Nông dân huyện Gò Công Tây cũng đã biểu dương khen thưởng 4 tập thể hoàn thành tốt phong trao Nông dân trong thời gian qua.    

 

                 Kim Lan

Liên kết Liên kết