Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020
12/10/2020

 

 Ngày 08- 10, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trong thời gian qua, xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua tuyên truyền vận động đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, tự giác tham gia chỉnh trang nhà cửa, thực hiện tốt chương trình “5 không 3 sạch”, đặc biệt là người dân tự nguyện hiến 208.775 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp kinh phí thi công 76 tuyến đường giao thông nông thôn với 30,164 tỷ đồng, 139 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí đóng góp hơn 26,447 tỷ đồng, nạo vét 24 tuyến kênh thủy lợi nội đồng, 293 tuyến đường ánh sáng quang với kinh phí 3,5 tỷ đồng, áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự.

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay huyện Gò Công Tây có 12/12 xã nông thôn mới đạt 100%, đạt gấp 02 lần so với nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Quan điểm của huyện là “Xây dựng Nông thôn mới  là một quá trình liên tục và không có điểm kết thúc”, năm 2020 huyện Gò Công Tây đề ra mục tiêu có 01 xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt được 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trong năm 2020 huyện phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí và năm 2021 sẽ hoàn thành các mục tiêu ra mắt huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” và Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng”, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát triển vùng sản xuất tập trung phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Đến nay, huyện Gò Công Tây đã thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, toàn huyện có 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Các mô hình, dự án ứng dụng thí điểm thành công ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất như mô hình: công nghệ tưới nhỏ giọt trên thanh long, trồng dưa lưới trong nhà màn, trồng rau trong nhà lưới, mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao,...Mô hình xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, camera an ninh gắn với ánh sáng quang và cổng rào phòng chống tội phạm... Hiện tại toàn huyện Gò Công Tây có 297 tuyến đường có ánh sáng quang, chiều dài hơn 200 km với 4.050 bóng đèn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát triển và duy trì 31 đoạn đường không rác với chiều dài 11.650m ở 13 xã, thị trấn với 657 thành viên tham gia, 8 tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp dài 6.100m với 265 thành viên, vận động 5. 466 hộ hội viên thực hiện hàng rào cây xanh và trồng hoa tạo cảnh quan môi trường tươi đẹp.

Biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể và 49 cá nhân có thành tích

xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 10 năm qua

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã biểu dương khen thưởng và tặng quà, hiện vật cho 05 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 10 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây đã nhấn mạnh: “Huyện cần đổi mới phương pháp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới sâu rộng, hiệu quả trong nhân dân, nhất là thực hiện các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự phải hoàn toàn dựa vào nhân dân. Ngoài ra huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giữ gìn củng cố và nâng chất những tiêu chí đã đạt được, phấn đấu xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí ra mắt huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí của các xã để có trách nhiệm quyết tâm thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông đề nghị tất cả các xã ngay từ bây giờ phải bắt tay vào xây dựng và nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn để chuẩn bị cho công tác ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  

 

                                                           Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết