Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết chuyên đề Cải cách hành chính và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
16/01/2020

 

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyên đề ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho đại diện các đơn vị

có thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề

Trong năm 2019, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thực hiện, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được triển khai rộng đến hầu hết các đơn vị cấp xã. Về hộp thư công thư vụ của cán bộ công chức được sử dụng nhằm thuận tiện trong việc quan hệ công tác giữa các cơ quan đơn vị. Việc triển khai và ứng dụng văn bản điện tử gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành góp phần đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng, tiến tới thực hiện chính quyền số, chính quyền điện tử, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ trong họat động giữa các cơ quan nhà nước. Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được tổ chức thực hiện khá tốt, hồ sơ thủ tục hành chính được cán bộ một cửa các cấp tiếp nhận và giải quyết trước hẹn, đúng hẹn. Cơ chế một cửa liên thông trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ quy trình và được kiểm soát chặt chẽ qua Phiếu giao nhận hồ sơ. Trong năm 2019, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã giải quyết cho cá nhân, tổ chức 1.119  bộ hồ sơ thủ tục hành chính các loại, trong đó trên 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện đồng bộ, tất cả các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để ứng dụng các phần mềm như: phần mềm Một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành phục vụ cho việc quản lý văn bản đi đến trong nội bộ các cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, công chức đều được trang bị máy vi tính, có 12/12 phòng ban có nối mạng nội bộ, đạt tỷ lệ 100%. Việc đưa vào hoạt động các giao dịch hồ sơ đất đai tại Bưu điện đã tạo thuận lợi cho người dân, hướng tới đây Bưu điện huyện sẽ phối hợp cùng ngành Thuế thu thuế đất đai tại nhà người dân hoặc đến đóng tại Bưu điện.  

 Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đơn vị thảo luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó UBND huyện có những hướng dẫn cụ thể để các đơn vị xã, các cơ quan quyết tâm thực hiện tốt trong thời gian tới. Nhất là việc gửi nhận văn bản trên phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành cần phải thực hiện xuyên suốt, đảm bảo đầy đủ các văn bản được gửi nhận trên môi trường mạng.

Thời gian tới, các ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực khác.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã biểu dương và khen thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 chuyên đề thi đua Cải cách hành chính và Ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019. Đặc biệt 2 đơn vị: UBND xã Thạnh Nhựt và UBND xã Bình Phú được UBND huyện Gò Công Tây đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng là 2 đơn vị xuất sắc nhất trong việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị thời gian qua.

 

                                                                              Kim Lan

Liên kết Liên kết