Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây tổng kết hoạt động ngành Văn hóa -Thông tin -Truyền thanh năm 2020
10/03/2021

 

 Sáng ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Văn hóa – Thông tin – Truyền thanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn -Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chủ trì hội nghị. Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước cũng như của huyện, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động của ngành văn hóa - thông tin - truyền thanh đã được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các lĩnh vực ngành được phân công phụ trách; thường xuyên phối hợp và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của huyện với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, phục vụ tốt đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong huyện; đồng thời, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid-19 đến các xã, thị trấn.

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được triển khai hướng dẫn hoạt động, thành viên các địa chỉ tin cậy, các câu lạc bộ gia đình được thành lập và hoạt động góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạn chế các tệ nạn xâm nhập vào gia đình. 100% xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao và có 100% trụ sở Nhà Văn hóa ấp, khu phố. Năm 2020 có 35.633/35.774 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 99,6%, qua bình xét có 32.939/ 35.633 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,4%. Trong năm công nhận danh hiệu văn hóa gồm: 02 cơ sở thờ tự văn hóa, nâng tổng số cơ sở thờ tự văn hóa của huyện là 31 cơ sở, 4 con đường văn hóa, nâng tổng số con đường văn hóa của huyện là 44 con đường. Có 12/12 xã xây dựng và giữ vững danh hiệu văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” được thực hiện công khai, minh bạch đúng hướng dẫn của cấp trên. Các phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tham gia gải thể thao Việt Dã báo Ấp Bắc đạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; tham dự giải quần vợt công nhân viên chức - lực lượng vũ trang tỉnh đạt 3 huy chương vàng, 4 huy chương đồng. Việc kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của Nhà nước được tiến hành thường xuyên và từng bước đi vào nề nếp, góp phần ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, đảm bảo các hoạt động diễn ra lành mạnh, an toàn, trật tự. Hoạt động thông tin truyền thanh từng bước được nâng lên về chất lượng, đáp ứng tốt  công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, ngành Văn hóa – Thông tin – Truyền thanh huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ - thể dục - thể thao, tập trung cho các môn thể thao là thế mạnh của huyện, triển khai các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể thao hướng về cơ sở; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, UBND huyện cũng đã biểu dương khen thưởng cho 15 tập thể và 23 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân và 5 tập thể có có những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

                                          Kim Lan- Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết