Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019
29/01/2019

Ngày 17-01-2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019. Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá của ngành NN&PTNT huyện Gò Công Tây, năm 2018 toàn ngành đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch, với tổng giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản năm 2018 đạt 3.076 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp: 2.812 tỷ đồng và thủy sản: 264 tỷ đồng, đạt 100,09% so với kế hoạch. Diện tích cây lương thực có hạt hơn 30 ngàn ha, đạt 100,01% KH năm 2018. Sản lượng thu hoạch hơn 179 ngàn tấn, đạt 103,24% KH năm 2018; trong đó diện tích lúa hơn 29.500 ha, giảm gần 1.200 ha. Nguyên nhân giảm do chuyển sang trồng màu luân canh, chuyên canh và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

Trong năm 2018, toàn huyện đã thực hiện được 4.110 ha cánh đồng lớn, đạt 138% KH. Cánh đồng lớn trên địa bàn huyện chủ yếu các doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra; tạo điệu kiện thuận lợi cho người dân tham gia mô hình. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn ứng dụng nhiều mô hình trong sản xuất đạt hiệu quả cao như: Mô hình “Ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trong sản xuất rau VietGAP”; mô hình “Ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, quản lý đốm nâu trên cây thanh long”; mô hình “Phòng trừ bệnh thối rễ chết cành trên cây mãng cầu xiêm”; dự án chuyển đổi trống dừa Mã Lai...

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh được khống chế, tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản đạt trên 8.115 tấn, đạt 108,78% kế hoạch năm 2018.

Công tác thủy lợi nội đồng được ngành nông nghiệp chú trọng; thực hiện tốt công tác ngăn mặn, thường xuyên theo dõi tình hình nguồn nước, vận hành nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; thực hiện trục vớt lục bình 225 tuyến kênh, với chiều dài là 448.874 m.

Đến nay, huyện Gò Công Tây ra mắt 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện là 15 tiêu chí/xã, tăng 2,42 tiêu chí so với năm 2017. Huyện thành lập mới 02 hợp tác xã (HTX), nâng số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 16 HTX. Kinh tế hợp tác, HTX đã được củng cố và từng bước được nâng lên.

Năm 2019, huyện đề ra các giải pháp thực hiện bao gồm: Tập trung tuyên truyển vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi cơ cấu giống lúa đảm bảo sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú trọng công tác dự tính dự báo các đối tượng gây hại chính trên lúa, màu và cây ăn quả, hướng dẫn nông dân phòng trị và triển khai có hiệu quả các chương trình; tổ chức nhân rộng các mô hình công nghệ sinh thái tiến tới xây dựng điểm cánh đồng lớn; thực hiện giải toả các chướng ngại vật lòng kênh; tập trung thi công các công trình thủy lợi đưa vào phục vụ sản xuất; khai thác nuôi thủy sản nước ngọt, phát triển hệ thống sản xuất lúa-cá cũng như phát triển nuôi chuyên canh trên khu vực vùng trũng; tổ chức quản lý tốt vùng nuôi nhằm đảm bảo tính an toàn và bền vững. Quy hoạch vùng nuôi, phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại và theo hướng an toàn sinh học; đảm bảo phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh./.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết