Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết ngành Văn hóa thông tin - thể thao - truyền thanh và phát động ứng dụng chuyên đề công nghệ thông tin năm 2020
18/03/2020

  Ngày 13-3, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành trong năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện. Trong năm qua, lĩnh vực Văn hóa đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu 03 cơ sở thờ tự văn hóa, 4 con đường văn hóa, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 chợ văn hóa, 1 công viên văn hóa, phục vụ 3 lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát động hội thi cổng chào các ấp văn hóa kết hợp với chưng nghi bàn thờ tổ quốc Mừng Đảng - Mừng Xuân trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại hội Xuân, triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng…Kết quả xây dựng gia đình văn hóa có 32.657 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,1%.

   Hoạt động thư viện - nhà truyền thống trong năm qua phục vụ cho 2.354 lượt bạn đọc, nhà truyền thống mở cửa thường xuyên phục vụ khách tham quan.

   Hoạt động truyền thanh - truyền hình được duy trì hoạt động tốt, phát 3 buổi trong ngày với các chương trình, chuyên mục đa dạng phong phú, trang thông tin điện tử của các huyện hoạt động ổn định, chuyển tải hiệu quả các thông tin về hoạt động của đơn vị. Về dịch vụ công trực tuyến hiện tại tổng số dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống một cửa điện tử là 432 thủ tục, trong đó có 268 thủ tục cấp huyện, 164 thụ tục cấp xã.

 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh từ huyện đến xã. Hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai đến 100% các ngành và các xã, là công cụ hỗ trợ tích cực cho việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng độ tin cậy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước” trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Trong năm qua, huyện Gò Công Tây đứng hạng thứ 4 so với các huyện trong tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện cũng đã phát động chuyên đề thi đua “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước” năm 2020. Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng công nghệ thông tin thu hút đầu tư, thúc đẩy đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm tiếp tục quản lý, vận hành ổn định, khai thác hiệu quả các phần mềm nền tảng của Chính quyền điện tử như: cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước, gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính kết hợp với hệ thống chất lượng ISO. Ngoài ra còn tăng cường ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu gửi văn bản điện tử được xác thực nhanh chóng và an toàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

   Tại Hội nghị, UBND huyện Gò Công Tây đã biểu dương khen thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa – thể thao năm 2019. 

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới huyện tập trung chú trọng xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, xem việc xây dựng gia đình văn hóa là cốt lõi để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trong toàn huyện. Xem xét và củng cố, xây dựng lại các thiết chế văn hóa tại cơ sở và đi vào hoạt động cụ thể, thiết thực, có kế hoạch trùng tu, sữa chữa và làm hồ sơ xin công nhận các di tích lịch sử của huyện, từ đó có kế hoạch thúc đẩy hoạt động du lịch văn hóa của địa phương, ngành văn hóa thông tin - truyền thanh cần nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền thông tin…

 

                                                      Kim Lan

Liên kết Liên kết