Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
15/01/2020

 

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2020, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tong Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Huệ - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở trong toàn huyện.

 

Đồng chí Bùi Văn Huệ - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Trong năm qua, Đảng ủy huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trong Đảng, không để kéo dài và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các tổ kiểm tra, giám sát các nội dung chuyên đề tiến hành và kết thúc theo đúng chương trình kế hoạch. Ủy ban kiểm tra Đảng có phân công nhiệm vụ cụ thể từng nội dung kiểm tra giám sát cho các thành viên Ủy ban kiểm tra. Huyện ủy Gò Công Tây cũng chỉ đạo các ban xây dựng Đảng tham gia sinh hoạt Đảng đối với các chi bộ cơ sở nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Về kiểm tra Đảng viên, trong năm qua đã kiểm tra 43 đảng viên, tăng 9 đảng viên so với cùng kỳ. Nội dung kiểm tra gồm: việc chấp hành thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra kết luận 43 đảng viên đều thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Kiểm tra 26 tổ chức Đảng về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế…qua kiểm tra kết luận 26 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Đã giám sát 36 đảng viên và 25 tổ chức cơ sở Đảng. Qua giám sát kết luận các đảng viên và tổ chức Đảng đều thực hiện tốt các nội dung giám sát. Về thi hành kỷ luật đảng viên, đã xử lý kỷ luật 06 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ủy ban kiểm tra huyện và cơ sở trong năm qua đã nhận 10 đơn thư tố cáo, phản ánh, đã giải quyết 6 thư, hướng dẫn đến cơ quan chức năng giải quyết 2 thư, giải quyết theo quy trình 2 thư, nội dung tố cáo về phẩm chất đạo đức, lối sống, vay nợ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Nhìn chung, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, Ủy ban kiểm tra Đảng Huyện ủy và cơ sở Đảng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn góp phần tích cực cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trong năm 2020, Ủy ban kiểm tra Đảng Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác nắm thông tin, sàng lọc thông tin để xác định nội dung, đối tượng tiến hành kiểm tra, giám sát. Tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng, quá trình từng cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo phải đảm bảo đúng quy trình, kết luận kịp thời nhằm phát huy ưu điểm, chấn chỉnh ngay những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo về trên theo đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng giấy khen cho đại diện các tập thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã biểu dương khen thưởng cho 3 tập thể cở sở Đảng bộ: Trung tâm Y tế, xã Bình Nhì và xã Thạnh Trị đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra giám sát Đảng trong năm qua.

 

                                                                Kim Lan

Liên kết Liên kết