Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền, giai đoạn 2018 – 2020
02/04/2021

Tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua

“Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” năm 2020 và 03 năm (2018 – 2020)

Sáng ngày 24 – 3, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền”, giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự hội nghị có ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây, ông Võ Ngọc Tân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 03 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền. Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt việc tham mưu đề xuất cấp ủy giải quyết kịp những vấn đề phát sinh có liên quan đến Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các quy hoạch, kế hoạch,.…qua đó tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong nhân dân. Ngoài ra, chính quyền các cấp còn quan tâm thực hiện công tác tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật, tích cực thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ.

Công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện công tác dân vận đã động viên, thuyết phục nhân dân đồng thuận tham gia các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia các mô hình sản xuất tốt, chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thiện nguyện của các tổ chức đoàn thể chính trị,...góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” năm 2020 và 03 năm (2018 – 2020).

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết