Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai kế hoạch giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa
25/10/2019

 

Chiều ngày 22-10, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 207/KH-UBND về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị, hội đoàn thể và lãnh đạo 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Mục đích của việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, vận động kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lon dùng một lần, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi nhận thức, hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lon thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường. Các cơ quan, doanh nghiệp cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi ni lon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái, sức khỏe con người, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và ni lon trong các hoạt động thường niên tại đơn vị gắn thói quen sinh hoạt và tiêu dùng trong cán bộ, công chức và người lao động. Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại các cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay, hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị, hạn chế chất thải nhựa ra môi trường.

Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “ Chống rác thải nhựa” trong đoàn viên, hội viên và cộng đồng, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lon, xây dựng mô hình cách làm hay trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì , túi ni lon, khuyến khích cộng đồng đăng ký cam kết tham gia phong trào “Phong trào rác thải nhựa”.

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: UBND huyện sẽ  giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa trong sinh hoạt. 
Tại từng đơn vị cần tích cực kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện từ khâu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất cũng như vật dụng sinh hoạt của tập thể, cá nhân trong đơn vị. Thông qua việc thực hiện kế hoạch này, UBND huyện cũng như các đơn vị sẽ phát hiện, nhân rộng các điển hình, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện kế hoạch phong trào chống rác thải nhựa trong toàn huyện Gò Công Tây.

 

                                                              Kim Lan

Liên kết Liên kết