Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai Luật Đặc xá
28/05/2019

Chiều ngày 23-5, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đặc xá cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Luật Đặc xá năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.  Luật gồm có 6 chương, 39 điều, so với Luật Đặc xá năm 2007 tăng 03 điều, sửa đổi, bổ sung 34 điều với bố cục và nội dung cơ bản, quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Luật Đặc xá năm 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những tồn tại của Luật Đặc xá năm 2007, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện pháp luật về đặc xá; đồng thời, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Luật Đặc xá năm 2018 đã thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Luật đã cụ thể hoá quy định về thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 nhằm giúp Chủ tịch nước thực hiện quyền của người đứng đầu Nhà nước về đặc xá, quy định cụ thể về thời điểm đặc xá, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá. So với quy định của Luật Đặc xá năm 2007, Luật Đặc xá năm 2018 có nhiều nội dung mới, thay đổi về điều kiện của người được đề nghị đặc xá; trường hợp không đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Luật bổ sung đối tượng được đặc xá là người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để bảo đảm tính công bằng, phù hợp thực tiễn hiện nay. Bổ sung quy định đặc xá đối với một số trường hợp tuy chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại; chưa thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác nhưng có thỏa thuận không yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đồng ý bồi thường thiệt hại sau khi được đặc xá.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt; đảm bảo mọi người được tiếp cận Luật Đặc xá khi Luật có hiệu đi vào thực thi./.

 

                                                           Kim Lan

Liên kết Liên kết