Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng
29/08/2018

Sáng ngày 28.8.2018, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị triển khai Luật Khiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng cho hơn 150 cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị, các tổ chức hội đoàn thể trong toàn huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dungcơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáovà Luật Phòng chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, ngườibị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý; thẩm quyềngiải quyết khiếu nại, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giảiquyết khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bịtố cáo và người giải quyết tố cáo; thẩm quyền trình tựthủ tục giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo; trách nhiệmcủa các cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, khen thưởng vàxử lý vi phạm. Luật Phòng chống tham nhũng có 8 chương 92điều quy định rõ những hành vi xác định là hành vi tham nhũng, các nguyên tắcxử lí hành vi tham nhũng, những quy định về trách nhiệm phòng chống tham nhũngcủa các cơ quan, tổ chức…

 Hội nghị có ý nghĩa rất thiết thựcnhằm giúp cho cán bcáccơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện nắm chắc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vàLuật Phòng chống tham nhũng để phục vụ công tác chuyên môn và đảm bảo quyền lợi nhân dân trong huyện. Qua đó, các ban ngành,đoàn thể trong huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, đặcbiệt đội ngũ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bànđể Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chốngtham nhũng được thi hành nghiêm túc, hiệu quả./.

                                    Tin, ảnh: Kim Lan

 

 

 


Liên kết Liên kết